Wie ben ik?

Ik ben Chris Eggermont. Wie ik ben verandert nogal met de tijd. Ik ben onder andere vader van vier kinderen, onderzoeker, maker (kunstenaar voelt ondanks commissies nog steeds wat hoogdravend) en wiskundige. Ik ben vooral nieuws- en leergierig en enthousiast.

Chris In de tweede klas op de middelbare school kwam ik de boeken van Martin Gardner tegen. De wiskundige verhalen, puzzels en geschiedenis die daarin stonden prikkelden me om te proberen enkele van zijn vragen zelf te beantwoorden. Het werd me duidelijk dat wiskunde zoals wiskundigen dat beoefenen erg anders is dan wat ik kreeg op school.

Ik ben wiskunde gaan studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, afgestudeerd (zie de enthousiaste reportage door TV Gelderland, of een omschrijving) en gepromoveerd aan de Technische Universiteit Eindhoven (Combinatorische Optimalisatie).

Naast mijn verschillende werkzaamheden heb ik altijd enthousiast wiskunde uitgedragen, via lezingen, workshops en anderszins. Bij mijn werk aan het project Ratio heb ik kunnen bijdragen aan een gratis lesmethode voor de eerste paar jaar van het VWO. Om nu eindelijk ook een van mijn eigen kinderen meer te laten meemaken wat ik eigenlijk doe, heb ik sinds het begin van 2012 samen met een groepje kinderen (waaronder mijn zoon Kayden) uit Unit groen van het Talent velerlei facetten onderzocht van de wiskunde. Ik was onder de indruk van wat ze konden (bewijzen en uitvogelen) en hun enthousiasme. Dat leidde onder andere tot mijn besluit om dit grootser aan te pakken vanaf januari 2014 maar dan in de vorm van een cursusaanbod. Dat leidde al snel tot allerlei samenwerkingen op onderwijsinstellingen (PO,VO,WO) en culturele instellingen zoals de Bibliotheek, Inscience en de Lindenberg, waarbij kunst, makeronderwijs en wetenschap en maatschappelijk relevante thema's (nepnieuws, technologische vernieuwing, robots…) verweven zijn.

Naast vaderschap en wiskundige zaken ben ik actief in de puzzelaarsgemeenschap (NKC, IPP) en breed geïnteresseerd; o.a. filosofie, goochelkunst, origami, ontwerpen en piano spelen.

Copyright © C.E.J. Eggermont 2013